Rybnik - informacje


137.128
mieszkańców Rybnika
66.767
mężczyzn
70.361
kobiet

21.503
w wieku przedprodukcyjnym

85.094
w wieku produkcyjnym

30.531
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

547
zawarto małżeństw

1.243
urodzeń

1.657
zgonów

-414
przyrost naturalny
miasto Rybnik
dochody

1.006.151.872
wydatki

965.572.608
struktura wydatków Rybnika

28.611
0,003%
Leśnictwo

169.004
0,018%
Rolnictwo i łowiectwo

48.033
0,005%
Górnictwo i kopalnictwo

136.784.208
14,166%
Transport i łączność

44.071.300
4,564%
Administracja publiczna

47.761.208
4,946%
Gospodarka mieszkaniowa

9.857.676
1,021%
Działalność usługowa

671.301
0,070%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

61.400
0,006%
Obrona narodowa

16.326.828
1,691%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

398.320
0,041%
Wymiar sprawiedliwości

3.776.866
0,391%
Obsługa długu publicznego

287.889.248
29,815%
Oświata i wychowanie

10.050.030
1,041%
Ochrona zdrowia

42.668.640
4,419%
Pomoc społeczna

7.752.646
0,803%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

15.011.507
1,555%
Edukacyjna opieka wychowawcza

76.434.048
7,916%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

33.843.248
3,505%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

23.282.292
2,411%
Kultura fizyczna i sport

208.456.208
21,589%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-10 10:20
REKLAMA
pogoda Rybnik
0.6°C
wschód słońca: 07:33
zachód słońca: 15:43
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Rybniku

kiedy
2022-12-11 17:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury, Radlin,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-16 19:00
miejsce
Teatr Ziemi Rybnickiej, Rybnik,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-16 19:00
miejsce
MOSiR Rybnik Boguszowice, Rybnik,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-17 16:00
miejsce
Teatr Ziemi Rybnickiej, Rybnik,...
wstęp biletowany